पशुपालन

योजना कल्याणकारी पशुवैद्यकीय सुविधा दारोदारी !

दिघवद वार्ताहर (कैलास सोनवणे) राज्यातील पशुवैद्यकीय सेवा खेड्यापाड्यात दऱ्याखोऱ्यात पोहोचले आहेत वेगवेगळ्या मार्गाने ही सेवा पोचविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने पुढाकार घेतला...

You may have missed

Translate »