पावसाळा

पेरणी माहिती

पेरणी च्या गडबडीत घोडचुक करु नका, 1)बियान्यांच पक्कं बिल घ्या. 2) उत्पादन तारीख नक्की बघा. 3)बियाण्याची पिशवी कोरडया जागी ठेवा....

Translate »