CottonCultivation

कापूस लागवड व व्यवस्थापन🌱

जमीन - कापूस लागवडीसाठी काळी कसदार पाणी धरून ठेवणारी जमीन निवडावी.जमिनीची योग्य मशागत करून शेवटच्या वखरणीपूर्वी कोरडवाहू पिकासाठी एकरी ३...

Translate »