goat

Goat Farming : नवजात करडांच्या वजनावर कसं ठेवणार लक्ष?

Goat Farming : नवजात करडांच्या वजनावर कसं ठेवणार लक्ष? गाभण शेळीस गाभणकाळाच्या ९० दिवसांनंतर जादा खुराक देण्याची गरज असते. गाभणकाळाच्या...

Translate »