jivanukhat

जिवाणू खताची कार्यपद्धती/ नत्र स्थिरीकरण करणाऱ्या जिवाणूंची कार्यपद्धती

 जिवाणू खताची कार्यपद्धती/ नत्र स्थिरीकरण करणाऱ्या जिवाणूंची कार्यपद्धती:-  अ)सहजीवी पद्धत:- 1)हे जिवाणू द्विदल वनस्पतीच्या मुळावर गाठी तयार करून त्यामध्ये राहतात....

Translate »