soybean

सोयाबीन रोग व्यवस्थापन

सोयाबिन रोग व्यवस्थापन  महाराष्टात सोयाबिन वर रोगाचे प्रमाण वाढत  चालले आहे. त्यामुळे आपणास रोगाची माहिती व्हावी...  १.चारकोल राॅट :हा (मॅक्रोफोमीना...

सोयाबीन लागवड

सोयाबीन लागवड सोयाबीन हे महत्वाचे पीक ठरतेय. जमीनिची सुपिकता वाढवन्या सोबत उत्तम नफा मिळवून देणारे पीक अशी सोयाबिनची ओळख आहे....

Translate »