VegetablesCrop

दोडका लागवड तंत्रज्ञान🌱

दोडका या वेलभाजी पिकाला मांडव बांबू चा आधार दयावा लागतो.दोडका पिकाखाली राज्यात ११४७ हेक्‍टर क्षेत्र आहे.दोडक्‍याला शहरात तसेच स्‍थानिक बाजारपेठेत...

Translate »