बाजारभाव

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/12/2023
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल10995280045003650
पुणेलोकलक्विंटल12314250043003400
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल2430043004300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल325150045003000
वाईलोकलक्विंटल20150045003000
कल्याणनं. १क्विंटल3400045004250
30/11/2023
कोल्हापूरक्विंटल3746150046002800
अकोलाक्विंटल802250045004000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल1062120035002350
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल220250035003000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल6541290045003700
मंचरक्विंटल3278180047503275
साताराक्विंटल144200045003700
हिंगणाक्विंटल3220040004000
जुन्नरचिंचवडक्विंटल1300200050003500
कराडहालवाक्विंटल75300045004500
सोलापूरलालक्विंटल3698410052002800
अहमदनगरलालक्विंटल3205170045003850
येवलालालक्विंटल200090037553050
धुळेलालक्विंटल209650041103800
लासलगावलालक्विंटल5265255142613900
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल270260038883700
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल3930200041253750
जळगावलालक्विंटल626130038772675
पंढरपूरलालक्विंटल53440050003000
नागपूरलालक्विंटल1000300040003750
राहूरी -वांबोरीलालक्विंटल143050041002800
संगमनेरलालक्विंटल532560046002550
चांदवडलालक्विंटल3000180041513300
मनमाडलालक्विंटल2000140039863400
सटाणालालक्विंटल525030041053500
कोपरगावलालक्विंटल90100036003300
कोपरगावलालक्विंटल620250038543300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडालालक्विंटल168191536003171
साक्रीलालक्विंटल1505150039553700
कुर्डवाडी-मोडनिंबलालक्विंटल81100038002700
देवळालालक्विंटल2630120039053500
उमराणेलालक्विंटल9500100138353300
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल339360046002600
पुणेलोकलक्विंटल10893250047003600
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल3300035003250
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1400040004000
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल129330040003600
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल362150040002750
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल600150140012351
मलकापूरलोकलक्विंटल22301042653325
वाईलोकलक्विंटल20150045003000
कल्याणनं. १क्विंटल34000450004250
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल17380037002500
नागपूरपांढराक्विंटल1000400050004750
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल10800100044513451
अहमदनगरउन्हाळीक्विंटल1285480043003450
येवलाउन्हाळीक्विंटल3000100038003200
लासलगावउन्हाळीक्विंटल4650200040063651
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल1930150039003600
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल7740200041003600
जुन्नर -ओतूरउन्हाळीक्विंटल6816200051103500
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल39100036003400
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल103950041002800
कळवणउन्हाळीक्विंटल16900150046013000
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल47550042002350
चांदवडउन्हाळीक्विंटल3000100037503380
मनमाडउन्हाळीक्विंटल1000170037003350
सटाणाउन्हाळीक्विंटल815070040203350
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल2690100041003800
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल900200039013380
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल1178100040003400
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल5840150044653500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल447100035013100
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल151212040903401
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल367200045003000
देवळाउन्हाळीक्विंटल505050037003400
उमराणेउन्हाळीक्विंटल7500100137113200
29/11/2023
कोल्हापूरक्विंटल3195150048002800
अकोलाक्विंटल300250040003500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल466150035003500
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल1000250035003000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल9356280046003700
मंचर- वणीक्विंटल220350046004000
साताराक्विंटल42200045003500
हिंगणाक्विंटल2250025002500
कराडहालवाक्विंटल99200045004500
सोलापूरलालक्विंटल3791910050002800
बारामतीलालक्विंटल352100041002500
येवलालालक्विंटल1282150042013600
येवला -आंदरसूललालक्विंटल48360042994000
धुळेलालक्विंटल29580044003650
लासलगावलालक्विंटल5756200043174000
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल220250044354150
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल7500250046004100
जळगावलालक्विंटल698142536922750
नागपूरलालक्विंटल1000300040003750
संगमनेरलालक्विंटल343950046002550
चांदवडलालक्विंटल6532190041203450
मनमाडलालक्विंटल1400150040513700
सटाणालालक्विंटल391080043003550
कोपरगावलालक्विंटल50210041263600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडालालक्विंटल293100041513300
साक्रीलालक्विंटल1815200045003900
नांदगावलालक्विंटल258350044993850
कडालालक्विंटल8546100050003600
देवळालालक्विंटल3000150040003750
उमराणेलालक्विंटल9500100140003600
नामपूरलालक्विंटल438550043053800
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल339100033002150
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल364780050002900
पुणेलोकलक्विंटल8650250050003750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल3320032003200
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल2240040003200
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल76260036003000
वाईलोकलक्विंटल20150040002900
मंगळवेढालोकलक्विंटल54130055004000
कामठीलोकलक्विंटल30350040003800
कल्याणनं. १क्विंटल3400045004300
नागपूरपांढराक्विंटल540400050004750
नाशिकपोळक्विंटल143200044003850
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल9044150045993800
येवलाउन्हाळीक्विंटल2993150043903700
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल112882544914100
नाशिकउन्हाळीक्विंटल301280043504000
लासलगावउन्हाळीक्विंटल6404200045014100
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल1810200043104200
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल6500250045004000
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल44750042313700
सिन्नर – दोडी बुद्रुकउन्हाळीक्विंटल1780100045003700
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल9200037003500
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल38150040002250
चांदवडउन्हाळीक्विंटल2396135143013350
मनमाडउन्हाळीक्विंटल1135187540403750
सटाणाउन्हाळीक्विंटल8250100046403650
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल2560100043603800
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल13326100048004000
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल265270045053350
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल6885150045904100
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल1029100042003800
नांदगावउन्हाळीक्विंटल409641046803950
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल158264042303690
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल2045220044503700
देवळाउन्हाळीक्विंटल690850043403900
उमराणेउन्हाळीक्विंटल8500100142253800
नामपूरउन्हाळीक्विंटल206250043553900
28/11/2023
कोल्हापूरक्विंटल3617150048003000
अकोलाक्विंटल655250040003500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल75480035002150
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल420275040003200
राहूरीक्विंटल806620042002200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल6236300046003800
मंचरक्विंटल2135200050003500
लासूर स्टेशनक्विंटल950140046153700
दौंड-केडगावक्विंटल775280050003900
साताराक्विंटल146200040003000
हिंगणाक्विंटल1220022002200
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल3506110052504000
कराडहालवाक्विंटल201320040004000
फलटणहायब्रीडक्विंटल109980045003000
सोलापूरलालक्विंटल4387210047002700
धुळेलालक्विंटल204550043003800
लासलगावलालक्विंटल5144200045124150
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल280230042014001
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल5700200045524200
जळगावलालक्विंटल507130039702750
मालेगाव-मुंगसेलालक्विंटल6000151543753900
पंढरपूरलालक्विंटल20630046002800
नागपूरलालक्विंटल700300040003750
संगमनेरलालक्विंटल300150048112655
चांदवडलालक्विंटल5186200045013820
मनमाडलालक्विंटल900105045004200
लोणंदलालक्विंटल2250100041003000
सटाणालालक्विंटल317560045003950
कोपरगावलालक्विंटल20200041024102
कोपरगावलालक्विंटल270250043904000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडालालक्विंटल534150039003300
पाथर्डीलालक्विंटल15150042003000
साक्रीलालक्विंटल915226051004200
नांदगावलालक्विंटल1651115050554350
देवळालालक्विंटल2500150042003900
राहतालालक्विंटल480180051003700
उमराणेलालक्विंटल6500100143003900
नामपूरलालक्विंटल414030044954000
नामपूर- करंजाडलालक्विंटल612240041703770
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल258100034002200
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल157580050002900
पुणेलोकलक्विंटल7741200046003300
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल2400040004000
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल82260036003000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल161120030002100
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल300100044513800
मलकापूरलोकलक्विंटल30360038003700
जामखेडलोकलक्विंटल200050045002500
कामठीलोकलक्विंटल18300040003500
कल्याणनं. १क्विंटल13320040003600
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल10650035002500
नागपूरपांढराक्विंटल700400050004750
नाशिकपोळक्विंटल184230041003800
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल6695200047914100
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल1165110044014200
नाशिकउन्हाळीक्विंटल476225044003850
लासलगावउन्हाळीक्विंटल6602200046004200
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल820260043704200
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल6600200044004200
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल5000200046014100
अकोलेउन्हाळीक्विंटल9850042003600
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल510100042314000
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल320100040003500
कळवणउन्हाळीक्विंटल7500200048504100
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल33340042112305
चांदवडउन्हाळीक्विंटल165790045704000
मनमाडउन्हाळीक्विंटल442200043714000
सटाणाउन्हाळीक्विंटल6610150052054550
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल1740100046564150
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल500200046204300
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल1082205044803100
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल5276220149004200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल971100043013950
भुसावळउन्हाळीक्विंटल14350042003800
नांदगावउन्हाळीक्विंटल301342351004750
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल342170041553550
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल1451220046003600
रामटेकउन्हाळीक्विंटल4400050004500
देवळाउन्हाळीक्विंटल451751045004200
राहताउन्हाळीक्विंटल941140050003500
उमराणेउन्हाळीक्विंटल5500100143903980
नामपूरउन्हाळीक्विंटल381540047003900
नामपूर- करंजाडउन्हाळीक्विंटल376130047504000
27/11/2023
अकोलाक्विंटल1470200038003500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल655100033002150
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल470275040003200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल9971290040003450
मंचर- वणीक्विंटल115300042503625
साताराक्विंटल93200040003000
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल8650040002500
कराडहालवाक्विंटल99150035003500
सोलापूरलालक्विंटल4292610050002800
बारामतीलालक्विंटल329100037002500
अहमदनगरलालक्विंटल3009970045003800
लासलगावलालक्विंटल3900250047474101
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल150150045514299
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल6200200048524600
राहूरी -वांबोरीलालक्विंटल97730045003200
संगमनेरलालक्विंटल437070050003306
पिंपळगाव(ब) – सायखेडालालक्विंटल488225044004000
उमराणेलालक्विंटल5500100145114000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल369100033002150
पुणेलोकलक्विंटल7291200040003000
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल3200030002500
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल5200040003000
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल77300040003500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल277100035002250
मंगळवेढालोकलक्विंटल36730030002500
कामठीलोकलक्विंटल8300040003500
कल्याणनं. १क्विंटल3340039003650
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल24780041002500
नाशिकपोळक्विंटल367300042513800
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल7638250148364300
अहमदनगरउन्हाळीक्विंटल1339790042003300
येवलाउन्हाळीक्विंटल3214180046994100
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल1043100047204200
नाशिकउन्हाळीक्विंटल638250040003500
लासलगावउन्हाळीक्विंटल4506180052604260
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल230285545524200
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल4000250047413500
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल440100050004300
सिन्नर- नांदूर शिंगोटेउन्हाळीक्विंटल2050100050004200
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल91730045003200
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल48850045002500
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल14629100045003800
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल374070045003500
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल4444200050254401
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल534150049004300
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल62270041003100
उमराणेउन्हाळीक्विंटल4500100146014120
26/11/2023
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल2134150030002250
राहूरीक्विंटल634220037001950
मंचरक्विंटल3510260039203260
दौंड-केडगावक्विंटल1071150037002700
साताराक्विंटल474200040003000
जुन्नरचिंचवडक्विंटल2001120041103000
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल60100040002500
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल5023100041103100
अकलुजलालक्विंटल28050034002200
कोपरगावलालक्विंटल300250035753300
पाथर्डीलालक्विंटल28950035002500
राहतालालक्विंटल1100100042003000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल369120036002400
पुणेलोकलक्विंटल13337200037002850
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल2270027002700
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल3250035003000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल535150035002500
वाईलोकलक्विंटल2180025002250
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल23050032002200
अकोलेउन्हाळीक्विंटल38250038003200
जुन्नर -ओतूरउन्हाळीक्विंटल7106150040103000
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल1080170035503250
पारनेरउन्हाळीक्विंटल8453100040002850
भुसावळउन्हाळीक्विंटल1350035003500
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल3077170035602800
रामटेकउन्हाळीक्विंटल10400050004500
राहताउन्हाळीक्विंटल152970038002700
25/11/2023
कोल्हापूरक्विंटल7131100039002600
अकोलाक्विंटल830300040003500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल1365100032002100
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल460300050004000
खेड-चाकणक्विंटल850150038003200
लासूर स्टेशनक्विंटल1900150040052750
साताराक्विंटल444200040003000
हिंगणाक्विंटल3250040004000
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल72100041002500
सोलापूरलालक्विंटल5124510041002400
बारामतीलालक्विंटल779100036002600
धुळेलालक्विंटल260750035002500
लासलगावलालक्विंटल3162150040533751
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल190191136523400
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल7000200038003450
जळगावलालक्विंटल120772534172125
पंढरपूरलालक्विंटल33750035102200
नागपूरलालक्विंटल1520300040003750
राहूरी -वांबोरीलालक्विंटल78030040002800
चांदवडलालक्विंटल5000130042723400
मनमाडलालक्विंटल1400100038413500
कोपरगावलालक्विंटल90200039163500
कोपरगावलालक्विंटल140170034503150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडालालक्विंटल423150037603531
साक्रीलालक्विंटल2710250037853500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल570100036002300
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल612750033001900
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल9180030002400
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल5350040003750
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल89330044003800
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल324100035002250
जामखेडलोकलक्विंटल182730040002150
नागपूरपांढराक्विंटल1000400050004750
नाशिकपोळक्विंटल543250041003650
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल5449200043233651
येवलाउन्हाळीक्विंटल4610100037013150
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल1599100035063200
नाशिकउन्हाळीक्विंटल462180035513050
लासलगावउन्हाळीक्विंटल5022160035713300
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल1810210037003400
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल6950150035003300
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल485100031312850
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल103830036002800
चांदवडउन्हाळीक्विंटल2970140136003200
मनमाडउन्हाळीक्विंटल1100120034983200
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल328070036033150
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल1180150034553221
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल18255100045003800
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल4378230042423400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल893100035453125
भुसावळउन्हाळीक्विंटल1400040004000
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल1501170038003200
24/11/2023
कोल्हापूरक्विंटल5722100036002400
अकोलाक्विंटल1366300040003500
राहूरीक्विंटल1338120040002100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल8433280040003400
इंदापूरक्विंटल15080033252100
लासूर स्टेशनक्विंटल240070040852750
दौंड-केडगावक्विंटल1182200043003300
राहताक्विंटल355660042003300
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल60100040002500
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल7157100041103200
सोलापूरलालक्विंटल4962210044002500
धुळेलालक्विंटल256450035002500
लासलगावलालक्विंटल4350200042013700
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल120200040403851
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल6400200042753800
जळगावलालक्विंटल190880033752375
धाराशिवलालक्विंटल12100040002500
मालेगाव-मुंगसेलालक्विंटल9000150042503300
संगमनेरलालक्विंटल96530035001900
चांदवडलालक्विंटल4000210041763500
मनमाडलालक्विंटल1900100043313500
कोपरगावलालक्विंटल50200040003450
कोपरगावलालक्विंटल200300037003501
पिंपळगाव(ब) – सायखेडालालक्विंटल107150037913520
पाथर्डीलालक्विंटल24450041003000
साक्रीलालक्विंटल525250040003300
नांदगावलालक्विंटल159060040003550
देवळालालक्विंटल4000150039103500
उमराणेलालक्विंटल7500100140003800
नामपूरलालक्विंटल401260040253400
नामपूर- करंजाडलालक्विंटल320154034052300
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल459100035002250
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल487060035002050
पुणेलोकलक्विंटल13378200036002800
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल6200030002500
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल5300042003600
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल92330044003700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल390200037002850
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल800157036543262
वाईलोकलक्विंटल20200050003500
मंगळवेढालोकलक्विंटल25370039002700
कामठीलोकलक्विंटल12300040003500
कल्याणनं. १क्विंटल3420044004300
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल193100030002000
नाशिकपोळक्विंटल660240041503850
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल5965200043533800
येवलाउन्हाळीक्विंटल5171100037513150
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल2530100035973100
नाशिकउन्हाळीक्विंटल435200038503200
लासलगावउन्हाळीक्विंटल9032200038453400
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल2250200036813500
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल9750150036903400
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल7000150034513105
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल1075100037983300
सिन्नर- नांदूर शिंगोटेउन्हाळीक्विंटल291070039113300
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल56940031102600
कळवणउन्हाळीक्विंटल7600150041002900
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल366050045112500
चांदवडउन्हाळीक्विंटल3500100037503380
मनमाडउन्हाळीक्विंटल2448130036003200
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल2650100036253300
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल115090035503211
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल633860034002700
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल9249235144013501
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल1596200035413270
पारनेरउन्हाळीक्विंटल7750100041052950
भुसावळउन्हाळीक्विंटल5300040003500
नांदगावउन्हाळीक्विंटल600941837513300
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल609170533002829
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल3213170037003200
देवळाउन्हाळीक्विंटल5523100035153000
उमराणेउन्हाळीक्विंटल870085136003300
नामपूरउन्हाळीक्विंटल945750034353000
नामपूर- करंजाडउन्हाळीक्विंटल479270035503100
Translate »