टोमॅटो पिकाच्या जाती

पश्चिम महाराष्ट्रात लागवडीसाठी टोमॅटो पिकाच्या जाती

विदर्भात आणि विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात लागवडीसाठी उपयोगात येणाऱ्या टोमॅटो पिकाच्या जाती खालीलप्रमाणे : - १. भाग्यश्री -या जातीच्या फळांत लायकोपीन...

Translate »