लिंबू रोग

लिंबू लागवड तंत्र

लिंबू लागवड तंत्र 🍋🍋Source: श्री. विनायक शिंदे-पाटील, अहमदनगर पी.एचडी स्कॉलर (फळशास्त्र),जूनागढ कृषि विद्यापीठ, गुजरात-----------------------लिंबू हे फळ उष्ण कटिबंधातील बहुतेक प्रदेशांत वाढते. याचे...

Translate »