CorianderFarming

कोथिंबीर लागवड व व्यवस्थापन 🌱

कोथिंबीरीची लागवड भारतात अनेक राज्‍यात केली जाते तसेच कोथिंबीरीला वर्षभर मागणी असते.कोथिंबीर पिकास थंड हवामान मानवते.कोथिंबीरीची खरीप, रब्‍बी आणि उन्‍हाळी...

Translate »