dighwad

दिघवद येथे सोमनाथ गांगुर्डे यांचा सत्कार

 दिघवद बातमीदार : अँड बी,जी, ठाकरे, शिक्षक सहकारी सोसायटी वडाळीभोई ता,चांदवड संस्थेच्या पंचवार्षिक निवडणूक २०२३-२४ ते २०२८-२९ करिता  प्राथमिक आश्रम...

चांदवड तालुक्यातील दिघवद येथे जनावरांना लंपीआजाराचे ५०० मोफत लसीकरण

 चांदवड तालुक्यातील दिघवद येथे जनावरांना लंपीआजाराचे मोफत लसीकरणदिघवदः (कैलास सोनवणे) बोपाणे येथिल  पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर ईश्वरी सोनार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोफत...

Translate »