fertilizer in marathi

पिकांना रासायनिक खते या प्रमाणे द्यावी

पिकांना रासायनिक खते देताना गोंधळून जाऊ नका ■अगदी सोप्या पद्धतीने काढा खतांची मात्रा जेवढ्या किलोची गोणी आहे त्याला मिश्रण प्रमाणाने...

Translate »