peru

आधुनिक पद्धतीने करा पेरूची लागवड

आधुनिक पद्धतीने करा पेरूची लागवड पेरू फळपिकाची घनपद्धतीने लागवड करण्याकडे सध्या भर दिला जात आहे, त्यामुळे पेरू लागवडीबाबत आधुनिक तंत्रज्ञानाची...

Translate »