Water Conservation : संस्कृती संवर्धनला उत्कृष्ट सहयोगी संस्था पुरस्कार

0

Water Conservation : संस्कृती संवर्धनला उत्कृष्ट सहयोगी संस्था पुरस्कार

जलदूत २.० प्रकल्पाची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केल्याबद्दल सगरोळी येथील संस्कृती संवर्धन मंडळ सगरोळी संस्थेस यशदा पुणे येथे जलसंवर्धन क्षेत्रातील शाश्वत कार्यासाठी उत्कृष्ट सहयोगी संस्था पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
Nanded News नायगाव तालुक्यातील मांजरम येथे जलदूत २.० प्रकल्पाची (Jaldoot Project 2.0) यशस्वीपणे अंमलबजावणी केल्याबद्दल सगरोळी येथील संस्कृती संवर्धन मंडळ सगरोळी संस्थेस यशदा पुणे येथे जलसंवर्धन (Water Conservation) क्षेत्रातील शाश्वत कार्यासाठी उत्कृष्ट सहयोगी संस्था पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »