बियाण्याला मागणी-कांदा

0

बियाण्याला मागणी-

अलीकडील वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांदा बियाण्याचा तुटवडा भासत आहे.त्यामुळे बाजारात दरवाढीसह गुणवत्तेचा प्रश्न उपस्थित होतो.त्यामुळे प्रा.पंढरी दत्तराव पाठे यांनी घरगुती पद्धतीने बीजोत्पादन घेत गुणवत्ता राखली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »