Rural Story : गावातली लोकं विहिरीच्या शेजारी का घुटमळतात?

0

Rural Story : गावातली लोकं विहिरीच्या शेजारी का घुटमळतात?

सकाळी जाग आली तेव्हा दिवस चांगलाच वर आलेला. रात्री पिक्चर पाहून येताना चार मैल चाललेलेचा परिणाम होता. पण मी सोडून माडीवर कोणीच नव्हतं. सगळ्यांना कामं होती आणि त्याची जाण होती म्हणून सगळे लवकर उठून आपापल्या कामावर पळाले होते.
Rural Story : सुट्टीचे दिवस चालू आहेत. सगळी पोरं पलूसकराच्या माडीवर जमतात. त्यात आज संध्याकाळी आष्ट्याला ‘गंमत जंमत’ पिक्चर पाहायला जायचं ठरलं. चार, पाच सायकली गोळा करून आठ-दहा पोरं मिळून डबल- ट्रिपलशीट सायकलने पिक्चरला गेलो.
त्यात आभाळ भरून आलेलं. कधी पाऊस झोडपंल, हे सांगता येत नाही. पाऊस उतरू दे, भिजू दे, पण तिकीट काढल्यानंतर पिक्चर पूर्ण बघायला मिळाला पाहिजे… हाच विचार सगळ्यांच्या मनात.
सगळी चुंगत सायकली चालवत फाट्यावर पोहोचली. पोलिस स्टेशनपुढून सगळी इमानदारीने चालत गेली आणि मधल्या वाटेने टुरिंग टॉकीजजवळ पोहोचली. पिक्चर तर दाखवला जाणार होता. तिकिटं काढून तंबूत सगळी बसली. पिक्चर भारीच होता.
रात्री एक वाजता पिक्चर सुटला. बाहेर पडलो तर गार गार वारे वाहायला लागले आणि थेंब पडायला सुरुवात झाली. पोरांनी पटापट सायकली काढल्या आणि गावाकडे दामटल्या. पोलिस स्टेशनपुढं पण पोरं सायकलीवरून उतरली नाहीत आणि नेमका त्याच वेळी अंधारात जोशी पोलिस रस्त्यावर उभा राहिलेला दिसला.
काहींनी पटापट उड्या मारल्या, तर काही जण त्याच्या पुढून पळाले. जोशी पोलिस शिट्टी मारून मागे लागला आणि त्याने दोन सायकली पकडल्याच. त्याने चाकातील हवा सोडून पुंगळ्या फेकून दिल्या. मग पावसात हवा गेलेली सायकल ढकलत चार मैल गावात पोहोचलो.
तोपर्यंत बराच वेळ झाला होता. पुढे आलेली पोरं निवांत झोपली होती. चालत आलेले घावंल त्याजागी पडली आणि घोरायला लागली.
सकाळी जाग आली तेव्हा दिवस चांगलाच वर आलेला. रात्री पिक्चर पाहून येताना चार मैल चाललेलेचा परिणाम होता. पण मी सोडून माडीवर कोणीच नव्हते. सगळ्यांना कामं होती आणि त्याची जाण होती म्हणून सगळे लवकर उठून आपापल्या कामावर पळाले होते.
मला लाजिरवाणे वाटायला लागले. दारातून खाली पाहिलं, तर पलुस्कर दादा पान चघळत बसलेले, कदमांच्या अण्णांचे दूध गोळा करून आष्ट्याला निघायची धांदल सुरू होती,
दाजी सकाळची गिऱ्हाईकं संपवून दुकानाच्या बाहेर टेकलेले, पुतळा आत्तीचा डंक खाट खाट करीत सुरू झालेला, पुणदीकरांची रस्त्यावरची बैलगाडी रानात गेलेली आणि गल्लीतल्या सगळ्या गोठ्यांतील जनावरे चरायला गेलेली.
धन्यवाद
🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »