गिलाडिया लागवड

0

गिलाडिया

जातीच्या डिकेन्सी रोगी इंडियन चीफ, डॅझलर टेस्टास्ट
दुहेरी पाकळ्याच्या शिलीम सरगुनी, लॉरेन्झवाना इंडीपोरा पिटा मिक्स इत्यादी. 
जमीन हलकी ते मध्यम उत्तम निचरा होणारी जून-जुलै, सप्टेंबर-ऑक्टोबर जानेवारी-फेब्रुवारी विपाणे गादी वाफ्यावर अनुक्रमे में, ऑगस्ट डिसेंबरमध्ये पेरावे
अभिवृद्धी बियाण्यापासून रोपे तयार करून हेक्टरी बियाणे ५०० ते ७५० ग्रॅम
लागवडीचे अंतर ६० X ४५ से.मी. सरी वरंबा किंवा सपाट वा रासायनिक खताची मात्रा १०० ५०:५० किलो नत्र, द व पालाश प्रतिहेक्टर द्यावे. संपूर्ण स्फुरद, पालाश आणि अन अन एक ८ च्या अधिक उत्पादन व आर्थिक नंतर ३० व ४५ दिवसांनी २०० पीपीएम सोया संजीवकाची फवारणी करावी.
फुले येण्याची वेळ. लागवडीपासून दोन महिन्यानी हेक्टरी उत्पादन ५ ते ७. मे. टन
धन्यवाद
🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »