घरच्या घरी बनवुया मिश्रखते (युरिया, पोटॅश, फाॅस्फेट पासून घरीच मिश्र खते तयार करा)

3

घरच्या घरी बनवुया मिश्रखते (युरिया, पोटॅश, फाॅस्फेट पासून घरीच मिश्र खते तयार करा).

khad,khat,Misra khate,मिश्रखते, घरीच मिश्र खते तयार करा,खते तयार करा

            

15:15:15

युरिया                       33  किलो
सिं सुपर फॉस्फेट              94  किलो
म्यूरेटऑफपोट्याश             25 किलो

              

10:26:26

युरिया                          22 किलो
सिं.सूपर फॉस्फेट                 163 किलो
म्यु.ऑफ पोटयॉश                43 किलो

########################
Krushinews.com
########################

               


20:20:00      

युरिया                       43  किलो 
सिं.सुपर  फॉस्फेट             125 किलो     म्यू.ऑफपोट्यॉश               00 किलो

               

19:19:19

युरिया                         41 किलो
सिं.सूपर फॉस्फेट                119 किलो
म्यू.ऑफ पोट्यॉश                23 किलो 
                     

(टिप  :सिंगल सुपर फॉस्फेट दानेदार स्वरूपात वापरावे.)

                 

15:15:15

युरिया                           20 किलो
डी ए पी                        33किलो
म्युरेटऑफ पोट्यॉश                25 किलो

10:26:26               

डी ए पी                        56 किलो
म्युरेटऑफ पोट्यॉश                43 किलो

                 

12:32:16

डी ए पी                        70 किलो
म्युरेटऑफ पोट्यॉश                27 किलो

                

20:20:00

युरिया                          26 किलो
डी ए पी                        43 किलो

                 

19:19:19

युरिया                          25 किलो
डी ए पी                        41 किलो 
म्युरेट ऑफ पोट्यॉश              32किलो

                 

18:18:10

युरिया                          24 किलो
डी ए पी                        39 किलो
म्युरेटऑफ पोट्यॉश                17किलो

3 thoughts on “घरच्या घरी बनवुया मिश्रखते (युरिया, पोटॅश, फाॅस्फेट पासून घरीच मिश्र खते तयार करा)

  1. सर नमस्कार वरील 10.26.26 सांगितल्या प्रमाणे बनविल्यास खरच योग्य काम करेल काय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »