NPK नत्र-स्फुरद-पालाश

2

NPK:- नत्र-स्फुरद-पालाश


  • 19:19:19 :- पिकाच्या जोमदार वाढीसाठी
  • 12:61:00:- फुटवा जास्त येण्यासाठी
  • 18:46:00:- पिकांची रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी
  • 12:32:16:- फुलकळी जास्त येण्यासाठी,फळधारणा जास्त होण्यासाठी 
  • 10:26:26 :- फळांची साईज वाढवण्यासाठी,फळांची क्वालिटी चांगली होण्यासाठी
  • 00:52:34:- झाडांची वाढ थांबवून फुल आणि फळांची वाढ जोमदार पद्धतीने करण्यासाठी,फळांची साईज वाढवण्यासाठी
  • 00:00:50:- फळांची क्वालिटी सुधारण्यासाठी,फळांचे वजन वाढवण्यासाठी,साईज वाढवण्यासाठी,चांगला रंग येण्यासाठी,टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी.

2 thoughts on “NPK नत्र-स्फुरद-पालाश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »