Number 1 Marathi website in Israel

0

Feeling proud 🙏🏻 thank you Israel people visiting website http://www.krushinews.com
now Number 1 Marathi website in Israel

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
  जुलै २०१६ मध्ये तयार केलेल्या कृषी विकास इलेक्ट्रॉनिक वर्तमान पात्राचे बागता बागता २ लाख इतके व्हीसीटर्स झाले, तसेच इस्राईल सारख्या कृषी प्रधान देशातून प्रचंड मोठया वाचकांचा लाभलेला प्रतिसाद या बद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार, तसेच सर्व वाचक शेतकरी बांधवांचे आभार.

-किशोर म. सोनवणे
( संपादक http://krushinews.com)

(टीप :सदातची वेबसाईट विविध भाषेत बदलता येते.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »