भेंडी: तर्जनी,तन्वी

0

 भेंडी: तर्जनी,तन्वी
मका: उदय, महाराजा, संगम, कुबेर
मिरची: फुले जयंती
गवार: गौरी
चवळी: पार्वती
कुटकी: डी एल एम-२०८, जवाहर कुटकी-३६
भात- कर्जत-५ व ७,सुवर्णा, इंद्रायणी, सहयाद्रि-१,२,३,४
मुग: उन्नती व उत्कर्षा
संकरित देशी कापूस: सी एफ एल (डीएच-९०४)
ज्वारी: भाग्यलक्ष्मी-२९६, महाबीज-७.
उडीद: विजय,टी ए यू-१, ए के यू-१५, ए के यू-९६-२
सोयाबीन- एम ए यू एस-१६२,१५८ व १७२.
कोथिंबीर: सुगंधा-२
बाजरी: माणिक
टोमॅटो: फुले राजा
तुर: आशा, पि के व्ही तारा,विपुला.
सूर्यफुल: भास्कर
रब्बी ज्वारी: पी के व्ही क्रांति,फुले वसुधा,फुले चित्रा, परभणी ज्योती, फुले चित्रा.
दूधी भोपळा: ईश्वर, सम्राट
करडई: फुले कुसुम,पी के व्ही पिंक
गाजर: पूसा केशर
मधु मका: मधुर
हरभरा: आकाश, पी के व्ही ४-१, काक-२, आयसीसीसी-३७.
मुळा:धवल क्रांति
जवस: एन एल-२६०,एन एल-९७
गहु-जी डब्ल्यू-४९६, डब्ल्यू एस एम-१४७२, विमल,ए के डब्ल्यू-४६२७.
दोड़का: ऐश्वर्या,पूसा नसदार.
वांगी: यशवंत, जयंत, कृष्णा,सम्राट,अर्जुन,अनमोल
नागली: दापोली-१, जी पी यू-६७ व ४८, पी आर-२०२
भगर: टी एन ए यू-१४५ व १५१, वरी-१०
भुईमुग: टी ए जी-२४, जी जी -२ व २०, कद्री-१३१९ व ६,फुले उन्नती, टी जी -३७.

अधिक माहिती करीता महाबीजचा टोल फ्री क्रमांक १८००२३३८८७७ वर संपर्क करा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »