Month: August 2017

विद्राव्य खतांच्या ग्रेड्‌स

विद्राव्य खतांच्या ग्रेड्‌स विद्राव्य खतांच्या योग्य ग्रेड्‌स पिकाच्या योग्य अवस्थेत वापराव्यात.  1) 19:19:19 यामध्ये नत्र, स्फुरद व पालाश ही अन्नद्रव्ये...

Translate »