Month: February 2022

जिवामृत

जिवामृत🌳🌳जिवामृत म्हणजे काय?     जिवामृत हे खत नसून अनंत कोटी उपयुक्त सुक्ष्म जिवानुंचे सर्वोत्तम विरजन आहे.तसेच सर्वोत्तम बुरशिनाशक ( fungicide) सर्वोत्तम...

Translate »