गिलाडिया लागवड

गिलाडिया लागवड

गिलाडिया जातीच्या डिकेन्सी रोगी इंडियन चीफ, डॅझलर टेस्टास्टदुहेरी पाकळ्याच्या शिलीम सरगुनी, लॉरेन्झवाना इंडीपोरा पिटा मिक्स इत्यादी. जमीन हलकी ते मध्यम उत्तम...

Translate »