निंबोळी

निंबोळी पावडरचे शेतीमधील कार्य

 निंबोळी पावडरचे शेतीमधील कार्यनिंबोळी पावडर मध्ये ‘अॅझाडीरेक्टीन’ घटक असल्यामुळे मातीमधील हुमणी, खोडकीड, कीटकोश, वाळवी विषाणु, बुरशी या शत्रूकिटकां-रोगांचा ते नायनाट...

Translate »