रोग व्यवस्थापन

सोयाबीन रोग व्यवस्थापन

सोयाबिन रोग व्यवस्थापन  महाराष्टात सोयाबिन वर रोगाचे प्रमाण वाढत  चालले आहे. त्यामुळे आपणास रोगाची माहिती व्हावी...  १.चारकोल राॅट :हा (मॅक्रोफोमीना...

Translate »