वांगी

वांगी किड व रोग नियंत्रण

 वांगी किड व रोग नियंत्रण 1)वांग्यातील लाल कोळी नियंत्रणासाठी उपाय 2) फळ पोखरणारी अळी नियंत्रणासाठी 3)वांगी पिकातील बुरशीजन्य रोगाचे एकात्मिक रोग व्यवस्थापन 4) पानांवरील...

🍆 वांगी 🍆

🍆 वांगी 🍆महाराष्ट्रात वांगी पिकाची लागवड सर्वच जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत असून या पिकाखाली अंदाजे २५,००० हेक्टर क्षेत्र आहे. भाजीपाला...

Translate »