सेंद्रिय शेती

मल्टिप्लायर तंत्रज्ञान

 शेतीमधील मल्टिप्लायर तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यानंतर, पिकांमध्ये होणारे बदल1) जर पिकांची वाढ थांबली तर वाढ सुरू होते.2) फुलांच्या टप्प्यात पिकामध्ये फुलाचे...

ह्युमिक अँसिड

 ⚱ ह्युमिक अँसिड ⚱☘१५ कारणे का वापरावे पिकांसाठी ह्युमिक अँसिड☘☘सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व आता सर्वांनाच समजले आहे. परंतु हि शेती अधिक...

Translate »