Micro Nurients

सूक्ष्म अन्नद्रव्य व त्यांचा पिकासाठी उपयोग

 सूक्ष्म अन्नद्रव्य व त्यांचा पिकासाठी कसा उपयोग होतो हे जाणून घेण्यासाठी नक्की वाचा.पिकाच्या परिपूर्ण वाढीसाठी 50 पीपीएम पेक्षा कमी प्रमाणात...

सूक्ष्म अन्नद्रव्य व त्यांचा पिकासाठी उपयोग

सूक्ष्म अन्नद्रव्य व त्यांचा पिकासाठी कसा उपयोग होतो हे जाणून घेण्यासाठी नक्की वाचा.पिकाच्या परिपूर्ण वाढीसाठी 50 पीपीएम पेक्षा कमी प्रमाणात...

Translate »