piles

मूळव्याध म्हणजे काय? जाणून घ्या करणं , लक्षण व उपचार..

गुदद्वाराजवळील रक्तवाहिन्या सुजल्यावर त्यांचा दाह होतो, त्यांच्यावर अतिरेकी दाब पडल्यावर जळजळ सुरू होते. रक्तवाहिन्या सुजण्याची अनेक कारणं आहेत.शौचाच्यावेळेस या वाहिन्यांवर...

Translate »