जमीन : मध्यम ते भारी टिकवून ठेवणारी चांगल्या निच-याची

पूर्वमशागत : 1 नांगरट व 2-3 कुळवाच्या पाळ्या

पेरणीची वेळ : ऑक्टोबरचा 1 ला पंधरवडा

पेरणीचे अंतर : 45 X 10 सें.मी किंवा 30 X 35 सें.मी

हेक्टरी बियाणे: 8-10 किलो

खते (कि./हे) नत्र, स्फुरद व पालाश देण्याची वेळ :  कोरडवाहू 25:50:0 संपूर्ण खत पेरणीचे वेळी पेरून द्यावे. बागायती 60:30:0 (30:30:0 पेरणीच्या वेळी व उरलेले 30कि.नत्र पेरणीनंतर 40-45 दिवसांनी द्यावे.

विशेष माहिती : आंतरपिके : जवस + हरभरा (4:2) जवस+करडई (4:2) जवस+मोहरी (5:1)

हेक्टरी उत्पादन : 5 -7 क्विं./हे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »