नाशिक थंडी चा जोर कायम

0

नाशिक गेल्या ३ दिवसापासून विस्त्रांती घेतलेल्या थंडीने नाशिक मंधे पुन्हा आज दिनांक ६जने. जोर धरला आहे सकाळी १२ अंश ते कमीत कमी ९ अंश इतके कमी तापमान नोंदविले गेले

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »