Month: March 2020

पपई पीक कसे घ्यावे

पपई पीक कश्याप़कारे घ्यावे लागवड जून-जुलै, सप्टें-ओक्टो किंवा फेब्रु-मार्च मध्ये करावी. साडेसात बाय साडेसात फूट अंतर ठेवावे किंवा आठ बाय सात...

Translate »