Farm Pond

सामूहिक तसेच वैयक्तिक शेततळे योजनेसाठी अर्ज करा..

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजने अंतर्गत वैयक्तिक शेततळे योजना कृषी विभागामार्फत व एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत सामूहिक शेततळे या...

Farm Pond Subsidy : सोलापुरात शेततळ्यासाठी १७ लाखांचे अनुदानवाटप

Farm Pond Subsidy : सोलापुरात शेततळ्यासाठी १७ लाखांचे अनुदानवाटपसिंचन सुविधांमधून पाण्याचा उपसा करून त्याची साठवणूक करण्याकरिता शेतावर शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा...

Translate »