harbara

हरभरा रोग व्यवस्थापन 🌱(मानकुजव्या, मर व तांबेरा रोग)

सुरवातीला पेरणीसाठी मर रोग प्रतिकारक जातींची निवड करावी. (उदा. विजय, विशाल, विराट, दिग्विजय, फुले विक्रम, फुले विक्रांत, जॅकी-9218, आयसीसीव्ही-10, पीडीकेव्ही...

काबुली हरभरा लागवड

काबुली हरभरा लागवड सर्वसाधारण हरभऱ्याची लागवड बहुतेक वेळा घरगुती बियाण्याद्वारे जास्त प्रमाणात होते. असे असले तरी शहरी भागात काबुली हरभऱ्याची...

Translate »