Irrigation Management

Irrigation Management : स्मार्ट सिंचन नियोजन कसे असावे? त्यांची सुधारित प्रणाली कशी असावी?

Irrigation Management : स्मार्ट सिंचन नियोजन कसे असावे? त्यांची सुधारित प्रणाली कशी असावी? स्मार्ट फुले इरिगेशन शेड्यूलर प्रणाली ही प्रत्यक्ष...

Irrigation Management : ‘आयओटी’ प्रमाणे प्रत्यक्ष वेळेवरील सिंचन व्यवस्थापन

Irrigation Management : ‘आयओटी’ प्रमाणे प्रत्यक्ष वेळेवरील सिंचन व्यवस्थापनआपल्या शेतीमध्ये पिकाच्या लागवडीवेळीच वरील पैकी कोणती पद्धत सिंचनासाठी वापरणार हे ठरवून...

Translate »