kharip

तेलबिया पिके भुईमूग

तेलबिया पिके डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिच्यतेलबिया संशोधन विभाग पिकांवर संशोधन केले व मोहरीवर संशोधन कृषि महाविद्यालय नागपूर येथे सोपानप संशोधनं...

बियाणे पेरताना घ्यावयाची काळजी

बियाणे पेरताना काळजी घ्या.... १) पिशवीतील किंवा बॉक्समधील बियाणे पेरणीसाठी वापरताना विशेष काळजी घ्यावी लागते.२) बियाण्याची पिशवी ही नेहमी खालच्या...

Translate »