yojna

Rajiv Gandhi Student Accident Sanugrah Anudan Yojana : विद्यार्थ्याचे अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला ७५ हजार रुपये मिळणार…

‘राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान’ ही शासकीय योजना विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास वा त्यांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत देण्याच्या...

केंद्र सरकार पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना

केंद्र सरकार पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना केंद्र सरकार पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे व उपकरणांच्या खरेदीसाठी...

Translate »