मंत्रीमंडळ विस्तार : बघा कुणाला मिळाले कोणते खाते.

0

नुकत्याच नव्याने झालेल्या मंत्रिमडळाच्या विस्तारात खाते वाटप खालील प्रमाणे झाले

एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

(सामान्य प्रशासन, नगरविकास, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, खनिकर्म)

गुलाबराव पाटील :- (पाणीपुरवठा व स्वच्छता)

दादा भुसे :- (सार्वजनिक बांधकाम)

संजय राठोड :- (मृद व जलसंधारण)

संदीपान भुमरे :- (रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन)

उदय सामंत :- (उद्योग)

प्रा. तानाजी सावंत :- (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण)

अब्दुल सत्तार :- (अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन)

दीपक केसरकर :- (शालेय शिक्षण व मराठी भाषा)

शंभूराज देसाई :- (राज्य उत्पादन शुल्क)


देवेंद्र फडणवीस :- उपमुख्यंमत्री

(गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, उर्जा, राजशिष्टाचार)

राधाकृष्ण विखे-पाटील :- (महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास)

सुधीर मुनगंटीवार :- (निर्मित, सांस्कृतिक कार्य आणि मासेमारी व्यवसाय)

चंद्रकांत पाटील :- (उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य)

विजयकुमार गावित :- (आदिवासी विकास)

गिरीष महाजन :- (ग्राम विकास आणि पंचायत राज, पर्यटन)

सुरेश खाडे :- (कामगार)

रवींद्र चव्हाण :- (सार्वजनिक बांधकाम)

अतुल सावे :- (गृहनिर्माण, इतर मागास व बहुजन कल्याण)

मंगलप्रभात लोढा :- (कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता)


अजित पवार, उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन)

संजय बनसोडे :- (क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे)

आदिती तटकरे :- (महिला बालविकास मंत्रालय)

हसन मुश्रीफ :- (वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य)

अनिल पाटील :- (मदत पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन)

दिलीप वळसे-पाटील :- (सहकार)

धनजंय मुंडे :- (कृषी)

छगन भुजबळ :- (अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण)

धर्मरावबाबा आत्राम :- (अन्न व औषध प्रशासन )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »