भेसळयुक्त बियाणांसाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणारे विधेयक विधानसभेत मांडले गेले.

0

बिलात भरपाईची रक्कम एका महिन्याच्या आत देण्याची तरतूद आहे आणि विलंब झाल्यास 12 टक्के वार्षिक व्याज देण्याची तरतूद आहे.

भेसळयुक्त कीटकनाशके, बियाणे आणि खतांच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या घटनांनंतर महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची तरतूद करण्यासाठी विधेयक मांडले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या विधेयकात नुकसान भरपाई एक महिन्याच्या आत देण्याची तरतूद आहे आणि विलंब झाल्यास 12 टक्के वार्षिक व्याज देण्याची तरतूद आहे आणि अपील दाखल करण्यापूर्वी नुकसानभरपाईच्या 50 टक्के रक्कम जमा करण्याची तरतूद आहे.  . असे निदर्शनास आले आहे की काही उत्पादक, उत्पादक, वितरक, डीलर्स आणि विक्रेते हे भेसळयुक्त, अप्रमाणित किंवा चुकीच्या ब्रँडेड बियाणे, खते किंवा कीटकनाशकांचे उत्पादन, उत्पादन, वितरण किंवा विक्रीत गुंतलेले आहेत, ज्यामुळे झटपट पैसे कमावता येतील.  बियाणे कायदा, 1966 (1966 चा 54), कीटकनाशक कायदा, 1968 (1968 चा 46) आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 (1955 चा 10)…,” वस्तू आणि कारणांचे विधान म्हटले आहे.  वरील संदर्भित केंद्रीय कायदे आणि त्याअंतर्गत तयार केलेले नियम आणि बियाणे (नियंत्रण) आदेश, 1983 आणि खत (अजैविक, सेंद्रिय आणि मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 मध्ये शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची तरतूद नाही.  भेसळयुक्त, अप्रमाणित किंवा चुकीचे बियाणे, खते किंवा कीटकनाशके वापरल्यामुळे,” निवेदनात जोडले आहे.

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कीटकनाशके (महाराष्ट्र सुधारणा) कायदा, 2023 आणि बियाणे (महाराष्ट्र सुधारणा) कायदा, 2023 सादर केला, ज्यात भेसळ, अप्रमाणित किंवा चुकीच्या ब्रँडेड बियाणे आणि कीटकनाशके ओळखण्यायोग्य आणि गैर-बायबीयांची विक्री किंवा पुरवठा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

मुंडे यांनी जीवनावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) कायदा, 2023 देखील सादर केला ज्यानुसार भेसळयुक्त, अप्रमाणित किंवा चुकीच्या ब्रँडेड खतांची निर्मिती, पुरवठा, वितरण किंवा विक्री करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला सहा महिन्यांपासून ते सात महिन्यांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.  25,000 ते 1 लाख रुपये दंडासह वर्षे.  गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र केला जाईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »