भारताने प्राण्यांसाठी हानिकारक अश्या २७ कीटकनाशकांवर बंदी घातली आहे त्यांची सूची

0
भारताने २७ कीटकनाशकांवर बंदी घातली आहे. जे प्राण्यांसाठी हानिकारक आहेत.
 कीटकनाशके
१.असिफेट
२.बेनफ्युराकार्ब
३.कार्बोफुरॉन
४.क्लोरोपायरीफोस 
५.डेल्टामेथ्रीन
६.डायकोफॉल (कोळी नाशक)
७.डायमिथोएट 
८.मॅलॅथिऑन
९.मिथोमील
१०.मोनोक्रोटोफॉस
११.क्विनोलफॉस 
१२.थायोडीकार्ब
तणनाशके
१.ॲट्राझीन
२.ब्युटाक्लोर 
३.2,4-डी 
४.डायुरॉन
५.ओक्सीफ्लोरोफेन
६.पेंडीमीथीलीन
७.सल्फोसल्फ्युरॉन
बुरशीनाशके
१.कॅप्टन 
२.कार्बेन्ड़ाझीम
३.डिनोकॅप
४.मँकोझेब
५.थायोफेनेट मिथाईल
६.थायरम
७.झायनेब
८.झायरम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »