लासलगांव बाजार समिती दिनांक 28/02/2019

0

लासलगांव बाजार समिती

दिनांक 28/02/2019

लाल कांदा आवक 36,112 क्विंटल (1,635 नग)

👇🏻 बाजारभाव रूपये प्रती क्विंटल 

               किमान-कमाल-सरासरी 

लाल कांदा   200-625-410

सोयाबीन 3301-3584-3535

गहू 1851-2370-2300

बाजरी 1980-2203-2101

हरभरा 3301-4202-3801

मका 1851-1965-1905

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »