*लासलगांव बाजार समिती*
*दिनांक 02/01/2019*
लाल कांदा आवक 25,564 क्विंटल (1339 नग)
उन्हळ कांदा आवक 1,588 (84 नग)
👇🏻 बाजारभाव रूपये प्रती क्विंटल
             (किमान-कमाल-सरासरी)
लाल कांदा  351 – 901- 701
उन्हाळ कांदा  101 – 301 – 201
सोयाबीन 3200-3411-3384
गहू 1990-2581-2340
बाजरी 1511-1855-1691
हरभरा 3300-3851-3651
उडीद 3000-4300-4200
मका 1300-1632-1590

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »