*लासलगांव बाजार समिती*
*दिनांक 31/12/2018*
लाल कांदा आवक 17,058 क्विंटल (901 नग)
उन्हळ कांदा आवक 2,300 क्विंटल (120 नग)
👇🏻 बाजारभाव रूपये प्रती क्विंटल
             (किमान-कमाल-सरासरी)
लाल कांदा  301- 1000 – 935
उन्हाळ कांदा  101 – 392 – 240
सोयाबीन 2800-3350-3336
गहू 2000-2525-2231
हरभरा 3300-3660-3535
मका 1495-1660-1610

*
कृषि  उत्पन्न बाजार समिती, लासलगांव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »