Source:
http://www.krushinews.com
कृषी विकास । MAC+tech agro | krushinews

मनमाड
23/11/2018
*उन्हाळ कांदा – जास्त : 400 सरासरी : 275*

*लाल कांदा – जास्त : 1259 सरासरी : 850*

लिलाव चालु आहे

कांदा व इतर शेतमालाचे पेमेंट हे फक्त रोख स्वरुपात स्विकारावे. तसेच पेमेंट बाबत काही तक्रार असल्यास 24 तासांचे आत बाजार समिती कार्यालयात तक्रार करावी, 24 तसानंतर पेमेंट बाबत काही तक्रार प्राप्त झाल्यास ती तक्रार ग्राह्य धरली जाणार नाही व त्यावर कार्यवाही केली जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
MAC+tech:
सोलापूर
आजचे बाजार भाव
शुक्रवार दिनांक 23/11/2018
आवक 215 गाडी

कांदा
जुना 5 गाडी
मोठा -800 -1000
मिडियम – 450 – 700
गोलटा –  – – – –
गोलटी –  – – – –
एक दोन वक्कल 1100 – 1200 रु गेले
नविन 200 गाडी
मोठा  1000 -1200
मिडियम 800 – 1000
गोलटा  400 – 700
गोलटी  200 – 300        एक दोन वक्कल 1300 – 1500 रु गेले
पांढरा 10 गाडी
मोठा 1100 – 1300
मिडियम 900 – 1100
गोलटा  700 – 900
गोलटी 500 – 700
MAC+tech:

*लासलगांव बाजार समिती*
*दिनांक 23/11/2018*
उन्हाळ कांदा आवक 500 नग
लाल कांदा आवक 289 नग
👇🏻 बाजारभाव रूपये प्रती क्विंटल
            (किमान-कमाल-सरासरी)
लाल कांदा 500 – 1331 – 1000
उन्हाळ कांदा  200- 752 – 400

दि. 23 रोजी धान्य लिलाव बंद आहे.

तसेच दि. 24 व 25 रोजी साप्ताहिक सुट्टी ( शनिवार व रविवार) असल्याने कांदा व धान्य लिलाव बंद आहे.

MAC+tech: *🙏 Bengaluru*
*👉23-11-2018*
*🌰 Yeshwanthpura market yard  Onion Arrivals* *(43,296+ bags)*
*🌰 Dasanapura market yard arrivals (15,854+bags)*
*Total arrivals 59,150+bags = 295+ truck’s*

*New  onion 270+truck’s*
Extra super (ek do lot).           1400-1600
Big size.                                     1200-1300
Mukkal size.                              1000-1100
Medium size.                                800-900
Golta.                                             600-700
Golty.                                              300-500
Chingli / pickle.                               50-200
*Average quality*
*Damage mall                             50-800*

*Market same*
*Quality mall sales ok*
*Sales very very slow in average quality*

*Old onion 25+ truck’s*
Double Patti quality mall.         800-1100
Single patti, Average quality.     100-700

*Market same*
*Sales slow*
*Rates for 100 kg*
*Weather 🌦🌧🌧*

MAC+tech:

*बोलठाण उपबाजार*
*(सकाळ व दुपार सत्र)*
*शुक्रवार दि.23/11/2018*

*कांदा बाजारभाव खालीलप्रमाणे*-
🌰🌰🌰🌰🌰🌰
*उन्हाळ कांदा*

*कमी* – *50*
*जास्त* – *603*
*सरासरी* – *350*
*आवक* – *93 नग*

*लाल कांदा*

*कमी* – *100*
*जास्त* – *590*
*सरासरी* – *371*
*आवक* – *13 नग*

*एकूण आवक – 106 नग*
MAC+tech: *न्यायडोंगरी उपबाजार*
*(सकाळ व दुपार सत्र)*
*शुक्रवार दि.23/11/2018*

*मका बाजारभाव खालीलप्रमाणे*-
🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽
*कमी* – *1387*
*जास्त* – *1461*
*सरासरी* – *1425*
*एकूण आवक* – *29 नग*

*बोलठाण उपबाजार*
*(सकाळ व दुपार सत्र)*
*शुक्रवार दि.23/11/2018*

*मका बाजारभाव खालीलप्रमाणे*-
🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽
*कमी* – *1296*
*जास्त* – *1515*
*सरासरी* – *1480*
*एकूण आवक* – *120 नग*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »