हरभरा लागवड तंत्रज्ञान भाग – २

0

हरभरा लागवड तंत्रज्ञान-:
     ( भाग – २ )

भाग १ वाचण्या साठी क्लीक करा

हरभरा जाती :

१) बीडीएन-९-३:
     लवकर तयार होणारा, पाण्याचा तान सहन करणारा, मर रोग प्रतिकारक, दाणा लहान.
कालावधी-: १०० ते १०५ दिवस.
उत्पादन-: १०- ११क्विं/ हेक्टरी. ( जिरायती )
              १८-२०क्विं/ हेक्टरी.        
              ( बागायती )

२) बीडीएनजी- ७९७ ( आकाश )
     पिवळसर टपोरे दाणे, कोरडवाहुसाठी उत्तम.
कालावधी-: १०५ ते ११० दिवस.
उत्पादन-: १८- २४ क्विं/ हेक्टरी.                          
                ( जिरायती )

३) विजय-:
    पाण्याचा तान सहन करणारा, मर रोग प्रतिकारक, जिरायती व बागायतीसाठी योग्य, उशिरा पेरणीसाठी शिफारस, दाणे टपोरे.
कालावधी-: ११० ते ११५ दिवस
उत्पादन -: १५ ते १८ क्विं/ हेक्टरी.

४) विशाल-:
    दाणे टपोरे, बागायती व कोरडवाहुसाठी योग्य.
कालावधी-: ११० ते ११५ दिवस.
उत्पादन-: १५- २०क्विं/ हेक्टरी.                                        
             ( जिरायती )
              २०-२५क्विं/ हेक्टरी.        
              ( बागायती )

५) दिग्विजय-:
      दाणे मध्यम आकाराचे. बागायती व कोरडवाहु साठी योग्य.
कालावधी-: १०५ ते ११० दिवस.
उत्पादन-: १४- १५क्विं/ हेक्टरी.                                        
             ( जिरायती )
              ३०-३५क्विं/ हेक्टरी.        
              ( बागायती )

६)जाकी-:
     टपोरे दाणे, मर रोगास प्रतिकारक.
कालावधी-: १०५ ते ११० दिवस.
उत्पादन-: १८- २०क्विं/ हेक्टरी.                                        

७)फुले जी- १२ ( विश्वास )
    घाटे लांब मोठे, हिरवा हरभरा म्हणुन चांगला.
कालावधी-: १०५ ते ११० दिवस.
उत्पादन-: २५ ते ३०क्विं/ हेक्टरी.                                        
                ( बागायती )

  या प्रमाणे आपल्या जमिनीनुसार योग्य जातीची निवड करावा.

Source:
  – बाबु येवले.
  ( Bsc. Agri )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »