Uttam Aware

नाशिक (काजी सांगवी) : संत ज्ञानेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय मध्ये मतदान जनजागृती अभियान..

संत ज्ञानेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय मध्ये मतदान जनजागृती अभियान…काजीसांगवीः (उत्तम आवारे) चांदवड तालुक्यातील तळेगाव रोही येथील संत ज्ञानेश्वर...

काजी सांगवी विद्यालयात पालकशिक्षक संघाची स्थापना

काजीसांगवीः(उत्तम आवारे) - मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या काजीसांगवी येथील कै. नरहरपंत कारभारी ठाकरे जनता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात...

Translate »