Month: August 2016

वर्षभर घेवडा

तीन हंगामातून वर्षभर घेवडा सुमारे ७० दिवसांत येणारे, कमी खर्च व श्रम असणारे व वर्षभर दरही समाधानकारक देणारे काळ्या घेवड्यासारखे...

पपई वरिल अथ्रॅक्नोझ

पपई वरिल अथ्रॅक्नोझ कोलेक्टोट्रिकम ग्लोईओस्पोरीडीस नावाच्या बुरशीमुळे हा रोग होतो. पक्वतेकडे झुकलेल्या फळांवर गर्द रंगांचे ठिपके पडतात. हा रोग शक्यतो...

पिक संजीवके

पिक संजीवके आधुनिक शेतीमध्ये नवनविन तंत्रज्ञान विकसीत होत आहे त्या आधुनिक शेतीचा महत्वाचा भाग म्हणजे संजिवके. हि संजीवके बाजारात विवीध...

Translate »