Month: October 2016

झेंडू

झेंडू : जमीन : हलकी ते मध्यम जमीन या पिकास पोषक आहे. सकस, भारी जमिनीत पिकाची वाढ चांगली असली तरी...

मिरची रोग

मिरची रोग बेनोमिल 50WP 200 ग्राम 500ली. पाणी. किंवा ट्रायडिमेफॉन 25 WP 100 ग्राम 500 पाणी एक दोन तोडण्या झाल्यावर...

Translate »